Parallax image

Cretan Kantada

Cultural Events 2019
Next Project Giorti Portokaliou 2019 Giorti Portokaliou 2019
Zoidakis - Kontaros Previous Project Zoidakis - Kontaros
29/7/2019

Day of Event

Monday

Event starting time

19:30

Share