Parallax image

Aktaion / tzo antonakaki

Christmas Events / menu 2018
Next Project souxou mouxou xryspa souxou mouxou xryspa
Apothiki / Valia Alexiou Previous Project Apothiki / Valia Alexiou
29.12.18

lørdag

22:30

Adresse

12 Akti Miaouli str

Region

Koum Kapi

telefon

2821008003

E-post

aktaion2017@gmail.com

Open Days

Daily

arbeidstid

08:00 to late

dele